Nyheiter

Vil starte opp ny vei mellom Arna og Stanghelle i 2024

På et digitalt pressemøte fortalte statsminister Erna Solberg at ny E16 mellom Arna og Stanghelle ligger inne med oppstart i første periode, det vil si mellom 2022 og 2028.
– En tar sikte på oppstart av veibyggingen i 2024. Også er det snakke om å bygge jern-
banebiten to til tre år senere, sa Solberg.

Les mer »

Formål

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bla. bygging av Ringeriksbanen som fyrst vart vedteke av Stortinget i 1992.

Forum Nye Bergensbanen har følgjande hovudmålsetting for arbeidet:

Forumet vart oppretta i 1993. Medlemane i Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommunar og 2 fylkeskommunar og styres av eit arbeidsutval.

Bergensbanen – to store fellesprosjekt. Last ned ein presentasjon av prosjekta som PDF.

Bergensbanen Oslo – Bergen 4 timar!

Medlemar

Fylkeskommunar:

 • Vestland og Viken
   

Kommunar:

 • Bergen
 • Vaksdal
 • Voss
 • Ulvik
 • Aurland
 • Hol
 • Ål
 • Gol
 • Nesbyen
 • Flå
 • Ringerike
 • Hole
 • Jevnaker
 • Bærum

 

Regionrådet i Hallingdal samt NHO og LO i dei to fylka har møte- og talerett.

Kontakt

Dagleg leiar: Hilde Magnusson

Epost: hilde.magnusson@vlfk.no

Telefon: +47 41 56 64 50

Styret i Arbeidsutvalet:

Hans Erik Ringkjøb ordførar på Voss (leiar)

Dag Henaug varaordførar på Ringerike (nestleiar)

Heidi Granli ordførar på Gol

Thor Haakon Bakke byråd i Bergen

Olav Skinne fylkesråd i Viken FK.

Jannicke Bergesen Clarke leiar av samferdselsutvalet Vestland FK.