Nyheiter

Nok lovnader – no må bygginga starte

Lovnadene om nye veg- og baneprosjekt i Hordaland har sete laust under denne regjeringa. Men i praksis har fylket, som no er ein del av Vestland, tapt kampen om milliardane i statsminister Erna Solbergs (H) tid.

Ny E16 og jarnbane på strekninga Arna–Voss og ferjefri E39 mellom Os og Stord har blitt utsett ei rekke gonger. Denne veka skjedde det igjen.

Les mer »

Formål

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bla. bygging av Ringeriksbanen som fyrst vart vedteke av Stortinget i 1992.

Forum Nye Bergensbanen har følgjande hovudmålsetting for arbeidet:

Forumet vart oppretta i 1993. Medlemane i Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommunar og 2 fylkeskommunar og styres av eit arbeidsutval.

Bergensbanen – to store fellesprosjekt. Last ned ein presentasjon av prosjekta som PDF.

Bergensbanen Oslo – Bergen 4 timar!

Medlemar

Fylkeskommunar:

 • Vestland og Viken
   

Kommunar:

 • Bergen
 • Vaksdal
 • Voss
 • Ulvik
 • Aurland
 • Hol
 • Ål
 • Gol
 • Nesbyen
 • Flå
 • Ringerike
 • Hole
 • Jevnaker
 • Bærum

 

Regionrådet i Hallingdal samt NHO og LO i dei to fylka har møte- og talerett.

Kontakt

Dagleg leiar: Hilde Magnusson

Epost: hilde.magnusson@vlfk.no

Telefon: +47 41 56 64 50

Styret i Arbeidsutvalet:

Hans Erik Ringkjøb ordførar på Voss (leiar)

Dag Henaug varaordførar på Ringerike (nestleiar)

Heidi Granli ordførar på Gol

Thor Haakon Bakke byråd i Bergen

Olav Skinne fylkesråd i Viken FK.

Jannicke Bergesen Clarke leiar av samferdselsutvalet Vestland FK.