Om oss

Medlemskommunane i Forum Nye Bergensbanen.

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bla. bygging av Ringeriksbanen som fyrst vart vedteke av Stortinget i 1992.

Forum Nye Bergensbanen har følgjande hovudmålsetting for arbeidet:

  • Realisering av Ringeriksbanen gjennom fellesprosjektet med E16, FRE16
  • Realisering av ny jernbane mellom Bergen og Voss, gjennom fellesprosjektet med E16, K5
  • Køyretid 4 timar mellom Oslo og Bergen
  • Komfort som for moderne Europeiske høgfartsbaner
  • All auke i godstrafikk på strekninga skal tas av banen


Forumet vart oppretta i 1993. Medlemane i Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommunar og 2 fylkeskommunar og styres av eit arbeidsutval.
Fylkeskommunane Vestland og Viken, samt kommunane Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Flå, Ringerike, Hole, Jevnaker og Bærum er med. Regionrådet i Hallingdal samt NHO og LO i dei to fylka har møte- og talerett.

Kontaktinfo:
Dagleg leiar Hilde Magnusson,  mobil 41 56 64 50 e-post hilde.magnusson@vlfk.no

Styret i Arbeidsutvalet:
Leiar                 Hans Erik Ringkjøb ordførar på Voss
Nestleiar          Dag Henaug varaordførar på Ringerike
                          Heidi Granli ordførar på Gol
                           Thor Haakon Bakke byråd i Bergen
                           Olav Skinne fylkesråd i Viken FK.
                           Jannicke Bergesen Clarke leiar av samferdselsutvalet Vestland FK.

FNB er eit av ni jerbaneforum i Noreg, sjå meir om dette arbeidet her: Jernbaneforum

Fakturainfo:
Leverandørar skal nytta hovudorganisasjonsnummeret til Vestland fylkeskommune, som er: 821 311 632. Elektronisk fakturaadresse er: 0192:821311632.
Leverandøren skal merke fakturaen 30846 i feltet: Dykkar ref.