Krev raskare bygging til Voss

Etter raset på E16 i førre veke har det blitt stilt spørsmål ved framdrifta i prosjektet. Bergen og fylkeskommunen ber om fortgang, og Stortinget er på saka.

– Land of opportunity!

Ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle kan stå ferdig i 2026, ifølge Jernbaneverket. Mange møtte opp i Dale då transportetatane presenterte framdrifta på gigantprosjektet.

Stort ras nær Voss

Raset som traff ein lastebil kan endre framdrifta på planane om ny veg og jernbane mellom Arna og Voss.

Rosar byrådet i godsterminalsaka

Byrådet i Bergen går inn for godsterminal i Rådal, i tråd med Jernbaneverket si utgreiing. Det er Forum Nye Bergensbanen nøgd med.

Traséen for Ringeriksbanen er klar

Regjeringa har bestemt seg for å legge Ringeriksbanen over Helgelandsmoen sør for Hønefoss. Det betyr at traséen for Ringeriksbanen er klar.

Statsministeren lovar rask byggestart

Statsminister Erna Solberg (H) lova ferdigstilling av Ringeriksbanen i 2024 på Øst-Vest-konferansen. I eit kort notat er det gjort greie for kva grunnlagsdokumentet til NTP betyr for Bergensbanen.

Både Ringeriksbanen og Arna-Stanghelle er prioritert i NTP

Forum Nye Bergensbanen er svært nøgd med at både Ringeriksbanen og Arna-Stanghelle er prioritert i grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan. – Dette er ein stor dag, seier Hans-Erik Ringkjøb, ordførar i Voss og styreleiar i Forum Nye Bergensbanen.