Bergensbanens framtid er truet

Bane Nors forslag til handlingsprogram 2018-23 skaper ny usikkerhet om framtiden for landets miljø- og klimavennlige forbindelse mellom Vestland og Østland.

Ringeriksbanen og K5 Arna-Voss utsatt

Regjeringa har sendt forventningane til Bergensbanen i taket dei siste åra. Fasiten vart utsetjing. Forum Nye Bergensbanen krev at dei endrar prioriteringane sine.

Utsetjing av veg og bane til Voss

Det var knytt store forventningar til statsministeren sitt pressetreff på Arna stasjon. Resultat var ei reell utsetjing av K5 Arna-Voss med fleire år. 

Store vegplaner utfordrar jernbana

Statens Vegvesen la i førre veke fram si anbefaling i saka om aust-vest-samband. Tre timar kortare reisetid mellom Bergen og Oslo utfordrar jernbana.