Kan Bergensbanen utkonkurrere fly mellom Bergen og Oslo?

Med utbygging av Ringeriksbanen og Arna-Voss vil reisetiden bli omtrent 5 timer. Forbedringer mellom Voss og Hønefoss kan få reisetiden ned i fire timer. Hvor mange vil da reise med toget mellom Oslo og Bergen? Dette er analysert med Multiconsults konkurranseflatemodell. Den vurderer hvor mange av de reisende som vil bytte fra fly til tog […]

Norges mest undervurderte samferdselsprosjekt

Fagfolk har ikke alltid de beste svarene på hvilke prosjekter som bør prioriteres. Vei- og baneutbyggingsprosjekter i Norge prioriteres samlet av Stortinget i Nasjonal transportplan. Da ser man på pris, nytte for samfunnet og hvorvidt prosjektet lar seg gjennomføre. Det er klare regler for hvordan utredningene skal gjennomføres. En viktig forutsetning er at antall reisende […]

Ny rapport om gods på Bergensbanen

Er det best for miljøet å frakte varer med tog? Så store utslipp kan vi spare hvis vi frakter varer med tog istedenfor lastebiler. Les meir

Vi er klare til å bygge E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle

Tilsette i Vegvesenet og Bane NOR gjer seg no klare til byggestart av E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP). – Etter fem års planlegging er dette ein gledens dag. Det har vore knytt mykje spenning til når dette prosjektet kjem, og om det […]

Nok lovnader – no må bygginga starte

Lovnadene om nye veg- og baneprosjekt i Hordaland har sete laust under denne regjeringa. Men i praksis har fylket, som no er ein del av Vestland, tapt kampen om milliardane i statsminister Erna Solbergs (H) tid.

Ny E16 og jarnbane på strekninga Arna–Voss og ferjefri E39 mellom Os og Stord har blitt utsett ei rekke gonger. Denne veka skjedde det igjen.

Vil starte opp ny vei mellom Arna og Stanghelle i 2024

På et digitalt pressemøte fortalte statsminister Erna Solberg at ny E16 mellom Arna og Stanghelle ligger inne med oppstart i første periode, det vil si mellom 2022 og 2028.
– En tar sikte på oppstart av veibyggingen i 2024. Også er det snakke om å bygge jern-
banebiten to til tre år senere, sa Solberg.