Arkiv

Mediaoppslag

Rapportar

Publisert 2021

Samanfatning rapportar for Bergen–Voss februar 2021

Publisert februar 2021

Meningsmålinger ny vei og bane Bergen–Voss februar 2021 – Bergen Næringsråd

Publisert 2021

Bergensbanens potensiale for verdiskaping
– Multiconsult

Publisert 2021

Vekst i befolkning og arbeidsplasser med Ringeriksbanen
– Multiconsult

Publisert 2020

Ringeriksbanen - samfunnsnytte, kalkulasjonsrente og mernytte
– USN

Publisert 2019

Høringsuttale til ekspertutvalg for ny teknologi – Multiconsult

Publisert 2019

Fjerntogstrategi
– Jernbanedirektoratet

Publisert 2017

Bergensregionen 2040
– Asplan Viak

Publisert 2016

Ringeriksregionen rigget for vekst. Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16
– HSN

Publisert 2015

Bergen–Voss
– Torger Reve m.fl BI

Publisert 2015

Ringeriksbanen
– Torger Reve m.fl BI

Publisert 2013

Mernytte av Ringeriksbanen
– Cowi

Publisert 2012

Høyhastighetsutredningen
– Jernbanedirektoratet

Publisert 2010

Samfunnsanalyse av alternative scenarier for Bergensbanen
– TØI

Uttalar/PM

19.03.2021

Nasjonal Transportplan 2022–2033

04.03.2021

Ringeriksbanen skal bygges av Nye Veier

20.01.2021

Notat til NTP-arbeid vener av Bergensbanen januar 2021

Presentasjonar

20.01.2021

Kva jobbar me for?
Stanghelleseminaret.

20.01.2021

K5 - Stanghelleseminaret
– Gunnar Søderholm

26.11.2020

Fellesprosjektet E16 og Bergensbanen Voss–Arna

06.02.2020

Ringeriksbanen
– presentaasjon for Stortinget

03.02.2020

Ringerike,  en region i vekst

2014

Nye Bergensbanen – Plankonferansen 28-29.10.2014

Løypemeldingar

Løypemelding januar 2021

Sommarhelsing 2020

Løypemelding jula 2019

Sommarhelsing 2019

Løypemelding haust 2018

Sommarhelsing 2018