Arkiv

Mediaoppslag

Rapportar

Publisert november 2022

Fra fly til tog: Effekt av Oslo-Bergen på 4 timer.

Publisert mai 2021

Samfunnsnytte av Ringeriksbanen med realistisk markedsgrunnlag

Publisert 2021

Jernbanealliansen sin rapport fra april 2021 om gods på Bergensbanen

Publisert 2021

Samanfatning rapportar for Bergen–Voss februar 2021

Publisert februar 2021

Meningsmålinger ny vei og bane Bergen–Voss februar 2021 – Bergen Næringsråd

Publisert 2021

Bergensbanens potensiale for verdiskaping
– Multiconsult

Publisert 2021

Vekst i befolkning og arbeidsplasser med Ringeriksbanen
– Multiconsult

Publisert 2020

Ringeriksbanen - samfunnsnytte, kalkulasjonsrente og mernytte
– USN

Publisert 2019

Høringsuttale til ekspertutvalg for ny teknologi – Multiconsult

Publisert 2019

Fjerntogstrategi
– Jernbanedirektoratet

Publisert 2017

Bergensregionen 2040
– Asplan Viak

Publisert 2016

Ringeriksregionen rigget for vekst. Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E16
– HSN

Publisert 2015

Bergen–Voss
– Torger Reve m.fl BI

Publisert 2015

Ringeriksbanen
– Torger Reve m.fl BI

Publisert 2013

Mernytte av Ringeriksbanen
– Cowi

Publisert 2012

Høyhastighetsutredningen
– Jernbanedirektoratet

Publisert 2010

Samfunnsanalyse av alternative scenarier for Bergensbanen
– TØI

Uttalar/PM

09.06.2021

Innspel til Samferdselsdepartementet til NTP 2025-2036.

09.06.2021

Nasjonal transportplan 2022–2033

13.04.2021

Høyring i Stortinget om NTP, FNB sin uttale

19.03.2021

Nasjonal Transportplan 2022–2033

04.03.2021

Ringeriksbanen skal bygges av Nye Veier

20.01.2021

Notat til NTP-arbeid vener av Bergensbanen januar 2021

Presentasjonar

20.01.2021

Kva jobbar me for?
Stanghelleseminaret.

20.01.2021

K5 - Stanghelleseminaret
– Gunnar Søderholm

26.11.2020

Fellesprosjektet E16 og Bergensbanen Voss–Arna

06.02.2020

Ringeriksbanen
– presentaasjon for Stortinget

03.02.2020

Ringerike,  en region i vekst

2014

Nye Bergensbanen – Plankonferansen 28-29.10.2014

Løypemeldingar

Løyperapport, tilbakeblikk

Løypemelding jul 2022

Sommarhelsing 2022

Løypemelding jul 2021

Løypemelding januar 2021

Sommarhelsing 2020

Løypemelding jula 2019

Sommarhelsing 2019

Løypemelding haust 2018

Sommarhelsing 2018