Med utbygging av Ringeriksbanen og Arna-Voss vil reisetiden bli omtrent 5 timer. Forbedringer mellom Voss og Hønefoss kan få reisetiden ned i fire timer.

Hvor mange vil da reise med toget mellom Oslo og Bergen?

Dette er analysert med Multiconsults konkurranseflatemodell. Den vurderer hvor mange av de reisende som vil bytte fra fly til tog som følge av raskere togreise, når vi tar hensyn til følgende:

Resultatene er testet mot virkeligheten på to måter. Vi har sett på hva som er status for strekninger i Sverige med et godt togtilbud. I tillegg har vi spurt flyreisende mellom Oslo og Bergen hva som skal til for at de skal velge tog på den aktuelle reisen.

Beregninger fra It’s tomorrow og Multiconsult viser at:

Merk at analysene bygger på usikre forutsetninger. Resultatene tyder på at med en reisetid på fire timer, er fly og tog likeverdige alternativer for mange. Det betyr at resultatet vil påvirkes ganske mye av endringer i andre forhold som påvirker konkurranseforholdet mellom tog og fly, blant annet offentlige virkemidler.

Det gir også muligheter for togselskapene og reiselivet. En ganske stor andel av dem som fremdeles tar flyet, er folk som reiser i jobben. Hvordan kan tiden på toget utnyttes enda bedre for folk som er på jobb? Nettdekning, arbeidsplassutforming, mulighet for skjerming osv. Er togbasert dagstur Oslo-Bergen mulig med reisetid på fire timer? Med god tilrettelegging er det mulig å slå våre estimater.

Last ned rapporten

Mer informasjon? Bernt Sverre Mehammer, 924 32 094, bsm@itstomorrow.no