I går kom regjeringen med sin første NTP-lekkasje i Vestland fylke. På et digitalt pressemøte fortalte statsminister Erna Solberg at ny E16 mellom Arna og Stanghelle ligger inne med oppstart i første periode, det vil si mellom 2022 og 2028.

– En tar sikte på oppstart av veibyggingen i 2024. Også er det snakke om å bygge jernbanebiten to til tre år senere, sa Solberg.

Hun slår dermed en lang strek over alle forslag om å skrinlegge jernbanedelen av K5-prosjektet.

– Vi legger opp til å gjen- nomføre utbyggingen som et fellesprosjekt mellom vei og bane. Det er viktig for å ta ut sy- nergier mellom delvis samtidig utbygging på vei og bane. Gjen- sidig bruk av rømningstunneler er ett eksempel.

Kostnadsanslaget for felles- prosjektet Arna-Stanghelle er 26,4 milliarder kroner. 12,7 mil- liarder kroner til bane og 13,7 milliarder kroner til vei.

Les meir: