Tilsette i Vegvesenet og Bane NOR gjer seg no klare til byggestart av E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

– Etter fem års planlegging er dette ein gledens dag. Det har vore knytt mykje spenning til når dette prosjektet kjem, og om det skulle realiserast som ein heilskap eller i delar. Slik det ser ut blir no heile prosjektet realisert. Vi ser også fram til å halda fram med det gode samarbeidet med Bane NOR, seier Kjartan Hove, Prosjektdirektør i område vest i Statens vegvesen.

Les meir