Ringeriksbanen har vært utredet og planlagt gjennom årtier, men er stadig blitt skjøvet ut i tid. Nå forventet alle at det var slutt på utsettelsene.

Det som nå foreligger i avtalen mellom Regjeringen og V/KrF betyr at realiseringen av Ringeriksbanen/E16 skyves ytterligere ut i tid. Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

I vår tid har Stortinget forutsatt byggestart for Ringeriksbanen i 2018. Dette ble presisert av Transportkomitèen ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Senere er dette forskjøvet til 2019 og utbyggingen er et fellesprosjekt for bane og vei. Byggestart i 2019 ble bekreftet av statsministeren og partilederne for Frp, KrF og V i 2015, og statsråd Solvik-Olsen uttalte i Stortinget uten forbehold den 13. april 2016: “I 2019 går spaden i jorda, i 2024 skal den stå ferdig”.

Ifølge lederen for fellesprosjektet Ringeriksbane/E16 Morten Klokkersveen «ligger de foran tidsplanen for reguleringsplanleggingen, og det vil være fullt mulig å starte arbeidet i marken i 2019».

Det eneste som kan forhindre dette er statens egen beslutningsevne og interne prosedyreregler. Siden dette helt ut er en statlig planprosess, er framdriften således et rent politisk ansvar.

Kontaktinfo:

Kjell B Hansen – Ordfører i Ringerike – 957 52 635

Lars Magnussen – Ordfører i Jevnaker – 454 01 155

Per Berger – Ordfører i Hole – 416 61 060

Forum Nye Bergensbanen stiller seg bak uttalelsen. 

Morten Myksvoll – Dagleg leiar – 993 14 825

– Nå kommer banen i 2024, sa Erna Solberg på Øst-VestkonferansenLes meir

Det var knytt store forventningar til statsministeren sitt pressetreff på Arna stasjon. Resultat var ei reell utsetjing av K5 Arna-Voss med fleire år. Les meir