Det var klokka 09:30 i dag at varselet kom om eit stort ras like vest for Bolstad i Voss kommune. Eit vogntog vart tatt av raset, og det var lenge frykt for at fleire bilar var gått i fjorden.

Hans Erik Ringkjøb, Voss-ordførar og styreleiar i Forum Nye Bergensbanen, var på veg mot rasstaden då han fekk meldinga.

– Raset har gått på et sted hvor det ikke pleier å raset. Ute er det tørt og fint. Alt det vi forbinder med vanlig rasfare her var ikke til stede. Jeg er spent på hva geologene vil si, sa Ringkjøb til BT.

Les meir om reaksjonane hans på BT.no eller BA.no.

Geolog Harald Hauso i Statens Vegvesen meiner at dette er det største raset som har gått mellom Bergen og Voss.

– Det er tilfeldigheter som spiller inn. Det kan være noe som ligger på kanten, utviding av bergmassen, temperatursvingninger eller vann i sprekker som tørker opp og at det dermed er en sugeeffekt som forsvinner.Harald Hauso, på BT.no

Brannsjefen på Voss er redd for nye ras.

– Delar av fjellnobba heng att, og heng utføre, og det er masse stein nedunder. Raset har losna høgt oppe. Her nede som vegen går, er det flatare, og ingen skulle ana at det skulle kunna gå ras her.David Skjerven, til Avisa Hordaland

– Me kan ikkje basere oss på flaks meir, skriv leiar i Forum Nye Bergensbanen, Morten Myksvoll.

Fram til K5-konseptet er ferdig utbygd, heilt til Voss, må me basere oss på flaks, og håpe på at ingen vert tatt av fleire ras. Dagens hendingar viser at flaks ikkje er nok.Morten Myksvoll på BA.no

Dagens hendingar kan få konsekvensar for framdrifta for heile veg- og baneprosjektet mellom Arna og Voss. Byrådsleiar Harald Schjelderup krev samtidig planlegging av heile strekninga. Raset skjedde nemlig utanfor første byggetrinn, som er mellom Arna og Stanghelle.

– Nå er det viktig at andre delstrekning fra Stanghelle til Voss planlegges samtidig, slik at vi kan få til en kontinuerlig utbygging. Det har man gode erfaringer med, for eksempel fra Filefjell.Harald Schjelderup, til BA.no

Statssekretær i Samferdsledepartementet, Tom-Christer Nilsen, opnar døra for ei endring i planane.

– Som kjent er ny veg og bane mellom Arna og Voss prioritert fra fagetatenes side i forslag til ny NTP, det samme gjelder også fra lokale politiske nivå. Men strekket der raset gikk, ligger altså etter første etappe mellom Arna og Stanghelle. Det betyr at vi også må se på det aspektet.

 

– Hva betyr det?

 

– Årsaken til at Arna-Stanghelle ligger inne som første etappe er blant annet at fagetatene har regnet det første strekket som mest rasfarlig. Den anbefalingen står seg nok fortsatt, men dette beviser at vi er nødt til å se nøyere på riskobildet, og høre hva fagfolkene mener om det videre strekket også.

Tom-Christer Nilsen til BA.no

Bergens Tidende sin politiske redaktør, Frøy Gudbrandsen, oppsummerer det heile ganske godt:

Fjellsiden ser ikke trygg ut og er det heller ikkeFrøy Gudbrandsen, BT

Les meir om planane for ny veg og bane mellom Arna og Voss her.

K5-alternativet, som regjeringa har valgt.
K5-alternativet, som regjeringa har valgt.