Dette opplyser statsråd Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding torsdag.

Arbeidet med statleg plan for Ringeriksbanen startar no opp, ifølge statsråd Jan Tore Sanne. Helgelandsmoen er valgt fordi det, ifølge Statens Vegvesen og Jernbaneverket, både er det billegaste alternativet, og det alternativet med minst naturinngrep.

Les meir om trasévalet på nettsidene til Ringerikes Blad.