Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gje ei reisetid frå Oslo til Hønefoss på omlag 30 minutt, og med dette vil Ringerike blir ein del at Oslo-regionens indre bu- og arbeidsmarknad. Ringeriksbanen vil vidare gje ei reisetidsreduksjon for Bergensbanen på omlag 50 minutt, og vil føre til langt fleire reisande både på heile strekninga Olso-Bergen, og på strekninga Oslo-Hallingdal.

Viktige dokument: 

Ringeriksbanen – Supplerende analyse

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Korridorvalg

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Silingsrapport Januar 2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss: Silingsrapport Januar 2016

BI-rapport om meirnytte ved bygging av Ringeriksbanen

COWI-rapport – Meirnytte av Ringeriksbanen og Hamar-Lillehammer

Presentasjon frå Jernbaneverket og Statens Vegvesen – 22. februar 2016

Viktige lenker:

Jernbaneverket – Ringeriksbanen

Statens Vegvesen – E16 Skaret-Hønefoss