Jernbanedirektør Elisabeth Enger og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er blant dei andre foredragshaldarane.

For fullt program og påmelding, sjå Ost-Vest.no.

ostvest