Nyheiter

Formål

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bla. bygging av Ringeriksbanen som fyrst vart vedteke av Stortinget i 1992.

Forum Nye Bergensbanen har følgjande hovudmålsetting for arbeidet:

Forumet vart oppretta i 1993. Medlemane i Forum Nye Bergensbanen består av 14 kommunar og 2 fylkeskommunar og styres av eit arbeidsutval.

Bergensbanen – to store fellesprosjekt. Last ned ein presentasjon av prosjekta som PDF.

Bergensbanen Oslo – Bergen 4 timar!

Medlemar

Fylkeskommunar:

 • Vestland og Buskerud

Kommunar:

 • Bergen
 • Vaksdal
 • Voss
 • Ulvik
 • Aurland
 • Hol
 • Ål
 • Gol
 • Nesbyen
 • Flå
 • Ringerike
 • Hole
 • Jevnaker
 • Bærum

Regionrådet i Hallingdal samt NHO og LO i dei to fylka har møte- og talerett.

Kontakt

Kontaktperson: Hilde Magnusson

Epost: hilde@agendaradgivning.no

Telefon: +47 41 56 64 50

Styret i Arbeidsutvalet:

Stian Bakken, varaordfører på Ringerike (leiar)
Hege Eide Vik, ordfører i Vaksdal (nestleiar)
Solveig Vestenfor, ordførar i Ål
Christine Kahrs, byråd i Bergen
Suzanne Rødseth, nestleder utval for samferdsel i Vestland FK
Buskerud FK