Erna Solberg til Øst-Vest-konferansen

Statsminister Erna Solberg holder hovudinnlegget på konferansen, som skal vise samfunnsnytten i utbygginga av Ringeriksbanen og traséen Arna-Voss.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger og Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er blant dei andre foredragshaldarane.

For fullt program og påmelding, sjå Ost-Vest.no.

ostvest


Legg igjen ein kommentar